Mütevellileri bir araya getirmek, yakınlaşmalarını sağlamak ve bu arada Türkiye’nin güncel sorunları, Türk-Alman ilişkileri vb. konularda aydınlanmak, fikir alışverişinde bulunmak amacı ile seminer ve sempozyumlar düzenlenmektedir.

TADEV’in eğitime yönelik çalışmaları,“Başarılı öğrencilere Eğitim Bursu sağlama” ve “Alman Üniversitelerinde okumakta olan Türk öğrencilerine Türkiye’de, veyayüksek eğitimlerini Türkiye’de yapmakta olan öğrencilere Almanya’da staj olanakları yaratma” olmak üzere iki ana başlık altında yürütülmektedir. Alman Üniversitelerinde okuyan Türk öğrencilerin eğitim sonrası ülkelerine döndüklerinde iş bulmalarında ve iş hayatına uyum sağlamada yardımcı olmak da TADEV’in eğitime yönelik çalışmaları arasında yer almaktadır.

TADEV, Türk üniversitelerinde okumakta olan belirli sayıda başarılı Türk öğrencisine her eğitim karşılıksız burs vermektedir. Bu konudaki “Burs Yönetmeliği” Eğitim Alt Kurulu tarafından uygulanmaktadır.

Mütevellilerimiz arasında bulunan öğretim üyeleri aracılığı ile Türk ve Alman Üniversiteleri ve Bilimsel Araştırma Kurumları arasında işbirliği sağlamak, mevcut işbirliğini geliştirmek için girişimlerde bulunmaktadır.

TADEV’ineğitime yönelik hedeflerinden biri de, ülkemizdeki meslek okullarının eğitim standartlarını geliştirmek için girişimde ve destekte bulunmaktır.

TADEV mütevellilerinin birbirlerini daha iyi tanımalarını, desteklemelerini, yakınlaşmalarını sağlamak ve iş hayatında işbirliği olanakları yaratmak amacı ile:

  • Bir konuşmacının da güncel bir konu üzerinde mütevellilerimizi aydınlattığı yemekli toplantılar düzenlemekte;
  • Geziler, balo ve sosyal içerikli benzer organizasyonlar yapmakta;
  • İstanbul dışında bulunan, Almanya’da eğitim görmüş kişilerin kurmuş oldukları dernek veya vakıflar ile bağlantı kurarak ilişkileri geliştirmek olanakları arayışındadır.

İş dünyasının içerisinde bulunan Mütevellilerimizin Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ticaret ilişkilerinin desteklenmesi ve Alman ekonomi örgütleriyle sıkı işbirliği doğrultusundaki etkinliklerini kapsayan çalışmalardır.

Sanatın pozitif imaj yaratma ve tanıtma açısından ne kadar etkili olduğunu bilen TADEV,yurdumuzu Almanya’da tanıtmak amacıyla yapılacak sanat organizasyonlarını, resim ve heykel sergileri ile ilgili çalışmaları desteklemektedir.